Home

Amerikanska revolutionen so rummet

Pedagogisk genomgång (19:38 min) där SO-läraren Elisabeth Karlström berättar om den amerikanska revolutionen med fokus på relaterade begrepp, orsaker, händelseförlopp och konsekvenser SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskaälla, till. Amerikanska frihetskriget (1775-1783) kallas även för det amerikanska revolutionskriget och handlade om att de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika (ej Kanada) ville bli självständiga från Storbritannien.. De första skotten föll i Lexington i april 1775 och blev början till frihetskriget

Amerikanska revolutionen - SO-rummet

 1. amerikanska revolutionen, benämning på nordamerikanska frihetskriget (1775-83). (7 av 7 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse
 2. Jag syftar på den polska revolutionen 1788-92, traditionellt betecknad the four year sejm, men idag klassificerad som en revolution av historiker, i alla fall om händelserna i Frankrike 1789 anses vara en revolution. Avseende motiveringen av beteckningen den amerikanska revolutionen så föreslår jag att du läser.
 3. En sammanfattning av den amerikanska revolutionen där eleven skriver om vilka orsaker som fanns, händelseförloppet och vilka konsekvenser revolutionen hade
 4. Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av 1700-talet som ledde till att de tretton kolonierna på Nordamerikas östkust uppnådde självständighet från Brittiska imperiet och kom att utgöra Amerikas förenta stater.Under denna period enades kolonierna mot det brittiska styret och gick in i en väpnad konflikt som kallas amerikanska frihetskriget, mellan 1775.
 5. Amerikanska revolutionen (1776-1783) SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena
 6. Amerikanska revolutionen so rummet. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material.Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet
 7. Den amerikanska revolutionen, som hade börjat som ett inbördeskrig mellan Storbritannien och dess kolonier, hade bli ett världskrig. Stopp i norr men framgång i söder (1778-81) Washingtons trupper hade dragit nytta av den långa, hårda vintern i Valley Forge genom att arbeta med både sin träning och sin disciplin

Amerikanska revolutionen. Den amerikanska revolutionen var kampen för självständighet mellan åren 1775 och 1783 mellan 13 kolonier i Storbritannien och Nordamerika. George Washington, han är en av de viktigaste personerna inom Amerikanska revolutionen och historian, han leder Amerika till imperium och frihet SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten Den amerikanska revolutionen. Den franska revolutionen. Svensk frihetstid. Napoleontiden. Den industriella revolutionen. Reformer och Revolutioner 1800-tal. Politiska ideologier. Nationalismen i Europa. Amerikanska inbördeskriget. Emigrationen till USA. Kvinnornas situation i Sverige Amerikanska frihetskriget eller den amerikanska revolutionen (1776-1783), då USA blev en självständig stat. Gustavianska tidens Sverige. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet,.

Amerikanska revolutionen 1776-1783 SO-rummet

Den amerikanska revolutionen, som hade börjat som ett inbördeskrig mellan Storbritannien och dess kolonier, hade bli ett världskrig. Stopp i norr men framgång i söder (1778-81) [ redigera ] Washingtons trupper hade dragit nytta av den långa, hårda vintern i Valley Forge genom att arbeta med både sin träning och sin disciplin Under den franska revolutionen spilldes otroligt mycket blod då ungefär 40 000 människor beräknats ha fallit offer under den period som brukar kallas skräckväldet. Amerikanska revolutionen: Amerika var en brittisk koloni. En av orsakerna till att revolution startade var efter det 7-årskriget (1756) mellan Frankrike och Storbritannien Amerikanska revolutionen. Amerikanska revolutionen. På 1700-talet skedde många stora förändringar i samhället, mycket berodde på att det kommit nya, spännande idéer om alla människors lika värde. Detta ledde till att På sidan SO-rummet kan man läsa mer om den amerikanska revolutionen. Comments finns det likheter mellan amerikanska och franska revolutionen Svar: En likhet är att de båda revolutionerna påverkades av upplysningens tankar om alla människors lika värde och en tro på vetenskap och förnuft snarare än religion

Kort sammanfattad presentation om några konsekvenser av den Amerikanska revolutionen Den Amerikanska revolutionen startade år 1765, och slutade år 1783. Det startade genom att Amerika enbart var ett land uppdelat med kolonier, ägda av andra länder. Den västra delen av det nuvarande USA ägdes av Spanien, den centrala delen och nordöstra ägdes av Frankrike och den östra delen ägdes av Storbritannien

Upplysningen Länk till SO-rummets information om upplysningen. Industriella revolutionen Grundkurs Amerikanska revolutionen Att kunna vid arbetets slut Kunna beskriva bakgrunden och orsakerna till revolutionen. Kunna föra ett eget resonemang kring händelserna. Kunna beskriva hur den amerikanska revolutionen påverkade individen och samhället, då och nu Genomgången behandlar överiktligt fem orsaker till den amerikanska revolutionen Den blivande amerikanska presidenten George Washington och den franska officeren La Fayette under amerikanska revolutionen. La Fayette återvände till Frankrike som en frihetsälskande republikan. Han deltog senare i den franska revolutionen. John Ward Dunsmore, 1907. Hohum, 2014. Wikimedia Commons

Amerikanska frihetskriget Historia SO-rummet

Amerikanska revolutionen. Jag ska försöka förklara hur USA blev självständigt och försöka förklara olika förutsättningar, orsaker och indivuell gärningar till dessa förändringar? Allt jag säger måste dessutom styrkas av fakta Den ärorika revolutionen (engelska: Glorious Revolution) syftar i Englands historia på störtandet av den katolske kungen Jakob II 1688.Revolutionen leddes av delar av parlamentet i samarbete med den nederländske ståthållaren Vilhelm III av Oranien [1] och dennes gemål Maria II av England, kung Jakobs protestantiska dotter.Jakob II flydde under maktövertagandet till Frankrike

amerikanska revolutionen - Uppslagsverk - NE

Många anser att USA är det mäktigaste landet i världen på grund av deras militära insatser och demokratiska grund. Ni ska i detta arbetsområde får lära er om den amerikanska revolutionen, även kallat det amerikanska frihetskriget, som faktiskt är orsaken till varför landet USA överhuvudtaget grundades. USA var från början en koloni, bland annat styr Avsnitt 9 Amerikanska revolutionen De som bildade USA var inspirerade av upplysningsidéerna. År 1776 gjorde invånarna i Englands kolonier i Nordamerika uppror mot den engelska kungamakten. Den 4 juli 1776 samlaes den amerikanska revolutionens ledare för att skriva under en självständighetsdeklaration där de förklarar att de inte längre tänkte låta sig styras av England Den industriella revolutionen var då människan började tro mer på forskningen och vetenskapen. Det var början på uppfinningar och massproducering. Nu behövdes inte människokraften så mycket. Den amerikanska revolutionen är nästan som den franska revolutionen, fast USA var en brittisk koloni som ville få självständighet Den här meningen Konflikten kallas huvudsakligen det amerikanska RevolutionÄra kriget, men händelsen var på den amerikanska förklaringen om självständighet 1776 således en föregångare att det ibland också kallades den amerikanska revolutionen. handlar främst om definitionen av amerikanska revolutionen Det finns mycket information om franska och amerikanska revolutionen på Internet som du bör läsa först om du inte gjort det. SO-rummet är en bra källa med text som är anpassad till skolniv.

Den amerikanska revolutionen historia12

Sid. 317. Nybyggarna kommer till Nordamerika. Varifrån och varför? Sid 318-319. Det fanns en urbefolkning. Vilken? Vad hjälpte de till med och hur behandlades dem? Vad var det för växt som gav mycket pengar? Kolonierna styr sig själva. Krig mellan Storbritannien och Frankrike. Eftersom man hade kolonier i flera världsdelar så slogs fransmän och engelsmä Den amerikanska identiteten var det avgörande för den amerikanska revolutionen. Amerikanernas syn på sig själva påverkade den amerikanska pressen under 1700. Genomgång (18:12 min) där du ges en sammanfattning av den amerikanska, franska och industriella revolutionen Amerikanska Revolutionen - här hittar du fakta och orsaker, information om strider, slag och personer med mera» De sista. Åk 8 Amerikanska revolutionen Posted on 3 november, 2014 av magistermattsson Om ni vill läsa lite mer om den amerikanska revolutionen kan ni t ex använda följande sida

Franska revolutionen | Det långa 1800-talet | Historia

Amerikanska revolutionen Sammanfattning - Studienet

Den amerikanska revolutionen gav även upphov till Franska revolutionen, då amerikanernas seger bevisade att folket kunde slå sig fria och klara sig utan att vara styrda av kung, adel eller kyrka. I slutändan resulterade den franska revolutionen i en militärdiktatur under Napoleon och att ett stort antal människor dödades, mestadels de som varit emot revolutionen Thomas Jefferson, född 13 april 1743 i Shadwell, Virginia, död 4 juli 1826 i Charlottesville, Virginia, var USA:s tredje president 1801-1809 och den andra vicepresidenten 1797-1801. Han var även sändebud i Frankrike, politisk filosof, unitarist [1], revolutionär, jordbrukare, jordägare, arkitekt, arkeolog, författare, uppfinnare och grundare av University of Virginia Bakgrund. Kriget var resultatet av den politiska amerikanska revolutionen.Kolonister galvaniserade runt ståndpunkten att Stamp Act från 1765, som infördes av Storbritanniens parlament, var grundlagsstridig.Det brittiska parlamentet insisterade att de hade rätt att beskatta kolonister Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av 1700-talet som ledde till de trettonde kolonierna. Dom största anledningar till att Amerikanska revolutionen bröt ut var först och att dom hade förlorat massa pengar på sju års kriget mot Frankrike i Nordamerika som dom vann När den industriella revolutionen började ta fart så ledde det till att folket började flytta från landet och in i städerna. Med detta så uppkom det en medelklass, med advokater, läkare, lärare etc och en arbetarklass som till stor del utgjordes av bönder

Amerikanska revolutionen - Wikipedi

Det finns många sammanfattningar på nätet som är mycket bättre än vad någon kan sammanfatta här. SO-rummet är riktigt bra. Läs dem och använd istället Pluggakuten till att fråga om det är något i dessa sammanfattningar som du inte förstår eller tycker saknas På dessa sidor kan du hitta information om den amerikanska revolutionen och svar på din fråga: SO-rummet, Amerikanska revolutionen,. Amerikanska Revolutionen So Rummet Film. Pedagogisk planering i Skolbanken: Franska revolutionen. Filosofer Franska Revolutionen. Franska Revolutionen & Napoleontiden by F G. Napoleontiden | Det långa 1800-talet | Historia | SO-rummet. Industriella Revolutionen Konsekvenser So Rummet Amerikanska revolutionen | Det långa 1800-talet | Historia 9C 2018/19 - Fröken Lena. Amerikanska revolutionen | Bakgrund, Förlopp och Följder 1900-talets krig | Bakgrund och Följder - Studienet.se. Hemuppgift Amerikanska Och Franska Revolutionerna Den industriella revolutionen ändrade grundläggande hur vi människor lever idag. Den långsiktiga viktigaste konsekvensen var hur den industriella revolutionen påverkade vår miljö och hur den mänskliga befolkningsökningen. Luften blev extremt ohälsosammare i det nya industrisamhället. Stenkolen brändes till användning för loken

Amerikanska revolutionen egen sofianilsson. Revolutionernas tid Sabas SO-Eng. Amerikanska och franska revolutionen andreaswass. Revolution! Arlandagymnasiet. Franska revolutionen björn westerström. Franska revolutionen frokenida. Franska Revolutionen Marie Linder. Revolutionen ledde till mer demokrati.Nackdelen med våldet (krigen) inom den franska revolutionen var att massvis med människor dog. Men dessa borgare/människor hade troligen ändå dött pågrund av hunger eftersom att de var fattiga och att jordbruket höll på att försämras

Fem av de mest betydelsefulla politiska - SO-rummet

Hej! Den 30 november har du prov om upplysningen, franska revolutionen och amerikanska frihetskriget. Filmerna nedan kan vara till din hjälp när du pluggar. Här kommer också några länkar till fakt Syfte: använda historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Innehåll: revolutioner och framväxt av nya ideér, samhällsklasser och politiska ideologier. Tid: v. 49-51 Bedömning: sker under arbetets gång.

Amerikanska och Franska revolutionen | Orsaker, förlopp, konsekvenser | Jämförelse Historia 1b. En jämförelse av den franska och den amerikanska revolutionen med fokus på revolutionernas orsaker, förlopp och konsekvenser. Likheter och olikheter mellan revolutionerna diskuteras kort Besök inlägget om du vill veta mer. Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in

Källförteckningen ser väldigt ambitiös ut. Har du verkligen hämtat material ur alla dessa källor och det går att se att du gjort det så är det OK, men bara om det är tydligt att du verkligen använt källan Franska revolutionen. orsaker för revolution . Frankrikes tillgångar då han var skuldsatt efter sjuårskriget 1756-1763 men det stoppade inte honom att delta i det Amerikanska frihets kriget år 1775-1783 därpå var statskassan helt tömd Fråga 2. Med den franska revolutionen föddes nationalismen. Med den industriella revolutionen föddes också den moderna samhällsdebatten. a) Beskriv hur detta går till och ge exempel från båda revolutionerna. b) Den franska revolutionen får flera efterföljare i Europa. Redogör för det och gör en analys Ludvig hustru, Marie Antoinette slösade också mycket pengar på juveler, hasardspel, klänningar och skor - hon fick med tiden öknamnet fru underskott. Det amerikanska folket vann sin frihet genom kriget, under tiden som den franska befolkningen blev fattigare. Efter flera år av missväxt steg mjölpriserna vilket ledde till brist på bröd som var folkets viktigaste föda Franska revolutionen A. Se film Se valfri kortfilm om franska revolutionen på so-rummet Se filmen två och två, tillsammans med din b..

Amerikanska revolutionen so rummet - amerikanska

Men det hände i olika länder med lite drygt 100 års mellanrum. I SO-rummet Likheter mellan amerikanska och franska revolutionen. 11 mars 2016 - 12:07 • historia • Carl-Johan Ljungberg. Spår kvar av franska revolutionen? 3 december 2015 - 21:33 • historia • Therése Hagman Amerikanska revolutionen år 1776 A. Se film Se valfri kortfilm om amerikanska revolutionen på so-rummet Se filmen två och två,. Hej! Ni arbetar med ett arbete om den industriella revolutionen. Er huvudkälla är läroboken, men ni kan också arbeta med egenvalda källor och/eller titta på och använda er av filmklippen längst ned i detta inlägg. Här kommer också några tips på artiklar ni kan läsa för att fördjupa era kunskaper i någon särskild fråga: Industriell

Amerikanska frihetskriget - Skolbok - Grundskoleboke

Den ryska revolutionen hade gått in i sin första fas - känd som februarirevolutionen. Snart anslöt tsarens soldater sig till upproret mot Nikolaj II, som abdikerade den 15 mars 1917 och kort därefter sattes i fångenskap i Selo, St. Petersburg och senare i Tobolsk i Sibera, tillsammans med resten av sin familj 2016-dec-29 - SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal med granskade SO-länkar för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap Genomgångar i form av filmer är hämtade från SO-rummet (en websida med skolmaterial). Övriga genomgångar av Janne. Anteckningar från Jannes genomgångar: Uppstart Revolution Tisdagen den 26/11. revolution genomgång Torsdagen den 28/11 maktfaktablad Del 1 Franska revolutionen. Arbetsuppgifter till filmerna hittar du under elevuppgifter Den revolutionen skedde några år efter den amerikanska, 1789. Om den ska vi också läsa, här finns min bildpresentation till. På SO-rummet kan man också läsa mer om franska revolutionen Den industriella revolutionen bygger också på att tekniken utvecklades så att man kunde tillverka delar till maskiner osv med sådan precision att de var utbytbara mot varandra och då kunde man massproducera varor. Därmed övergick samhället från att vara ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle - det blev en ekonomisk revolution

Amerikanska revolutionen - Mimers Brun

Franska revolutionen, Nationalförsamlingen bildas Från Skolbok. Den femte maj 1789 samlades riksdagen för första gången på 175 år. Det var en ståtlig syn, när ledamöterna vandrade fram. Tredje ståndets representanter var de rikaste bönderna och borgarna Christoffers SO-Rum Hem Geografi Årskursplanering Centralt Innehål

Det amerikanska frihetskriget Historia SO-rummet

Den amerikanska revolutionen skapade den första stora republiken efter det antika Rom. Här skulle folket styra - ingen kung eller tsar. Det var tretton fattiga stater som blivit självständiga. Delstaterna sinsemellan ganska olika. I de norra kolonierna bodde fiskare, hantverkare och köpmän. Där passade klimatet inte för jordbruk Den amerikanska revolutionen höll på mellan 1765 och 1783. På denna tiden så var Amerika ett kolonialiserat land. Länderna som hade kolonier i Amerika var Storbritannien, Spanien och Frankrike (bild 1). Spanien hade tagit över södra Amerika, Frankrike tog mitten och det norra, och Storbritannien tog över det östra Den amerikanska armen leddes av en ägare som heter George Washington. Två år senare så skapade amerikanerna en allians med Frankrike. källor: wikipedia, historiaref och SO rummet Amerikanska revolutionen. Title: Amerikanska revolutionen Author: avh Created Date

Nationalism och imperialism | Det långa 1800-talet

Amerikanska - Revolutionen Storbritanien hade östra delen av nord Amerika. 1756 så började ett 7 år långt krig mellan Storbritanien och Frankrike. och det vann Storbritanien så då var Frankrike tvungen att flytta tillbaka till sig så kallade Cannada och det är därför det är såna som talar Franska i Cannada Amerikanska revolutionen egen 1. Mål: Kunna de viktigaste händelserna före och under amerikanska frihetskriget. Syfte: USA är idag ett viktigt land, och att kunna dess historia blir viktigt. Omfattning: Sammanfattning av främst s. 146-151. Mål: Kunna de viktigaste händelserna före och under amerikanska frihetskriget Den Amerikanska revolutionen startade år 1776. I Nordamerika. De länder som var med i Amerikanska revolutionen var Frankrike, Storbritannien och Spanien. Storbritannien vann över Frankrike. De krigade om land (mark) och vem som kan styra världshaven i och utanför Nordamerika Amerikanska revolutionen - frågesport, allmänbildning, spel, tävling, kunskap - Personer,ideér och politisk spel kring amerikas självständighetsförklaring och grundandet av konstitutionen. | Lasses historialänka SO-rummet.se är en fantastisk sida där kan du hitta information både om amerikanska och franska revolutionen, till exempel de här artiklarna: Franska revolutionen Amerikanska revolutionen. I första hand skulle jag säga att det är upplysningens idéer om jämlikhet och ifrågasättandet av gamla auktoriteter som kyrkan och kungen

Amerikanska inbördeskriget | Historia | SO-rummet

De politiska ideologierna De amerikanska och franska revolutionerna lade tillsammans med den industriella revolutionen grunden för ett samhälle där idéer om rättvisa, Den franska revolutionen framhölls som ett avskräckande exempel. Människors samarbete och samhörighet i grupper sattes i främsta rummet Hej! Nu är det dags för terminens andra filmklippsläxa. Den här gången handlar det om den amerikanska revolutionen, som ibland också kallas för det amerikanska frihetskriget. Läxdag: 8A: 25 oktober 8B: 22 oktober 8C: 19 oktober Att göra: Titta på filmklippet nedan och var förberedd att diskutera följande frågor på lektionen. 1 Den amerikanska revolutionen drevs mycket av de nya liberala tankarna om allas lika värde och frihet. Amerika är ett mycket liberalt land än idag. Men de konservativa ville egentligen fortfarande vara del av Storbritannien, och behålla de gamla sätten och systemen Nu gör vi sista rycket innan jullov! Vi ska lära oss en hel del om revolutionerna (amerikanska, franska och den industriella). Vi utgår från dessa frågeställningar: Vad handlade revolutionen om (kortfattat)? Ungefär när utspelades den? Vilka var inblandade? Var utspelades den? Vilka orsaker låg bakom revolutionen? Vilka konsekvenser fick revolutionen för miljön, människan och.

Fem av de mest betydelsefulla politiska revolutionernaUpplysningen | Nya tiden | Historia | SO-rummetGavrilo Princip | Tommy Hanssons BloggAtombombningen av Hiroshima och Nagasaki | Historia | SO

Amerikanska revolutionen Under 1580-talet försökte Storbritannien etablera sig som kolonialmakt i Nordamerika, ett projekt som gick sisådär. Inga större framgångar. Det skulle dröja ända till år 1607 innan den första verkliga kolonin grundades, Virginia Amerikanska revolutionen, orsaker och följder Sammanfattning: Till en början var Nord Amerika uppdelat i kolonier, Frankrike, Spanien och Storbritannien. Vem skulle då styra över världshaven Den Amerikanska revolutionen började år 1775 och pågick till år 1783. Frankrike, Spanien och Storbritannien hade skapat olika kolonier i nuvarande Amerika. Men mellan Frankrikes och Storbritaniens var det mycket krig. Till slut vann Storbritannien kriget mot Frankrike, men när krig är slut så brukar den segrade bli väldigt fattig efteråt Under Amerikanska revolutionen blev människorna naiva och optimistiska p.g.a den snabba industrialiseringen och liberalismens uppkomst m.m, men trots att industrins utveckling resulterade i stora klasskillnader (arbete under slavliknande förhållanden osv) fortsatte människorna med att vara så positivt inställda

 • 2017 the game awards vinnare.
 • Lurendrejare korsord.
 • Sängbord till sjukhussäng.
 • Bastudoft tjära.
 • Tanzschulen in der nähe.
 • Mazda cx 5 bränsleförbrukning.
 • Njurbark.
 • Insida lårpress.
 • Alanis morissette kinder.
 • Tanzboden werder.
 • Alpin spa.
 • Ikea hamburg.
 • Anders zorn dokumentär.
 • Signalr reconnect c#.
 • Aufbauanleitung partyzelt 6x12.
 • Black hills ammunition.
 • Ewan mcgregor töchter.
 • Salman bin abdul aziz fahda bint falah al hithleen alajami.
 • Spion saker teknikmagasinet.
 • Skinnmockasiner barn.
 • Kanin piper.
 • Ebay kleinanzeigen nordhausen autos.
 • Micah flashback.
 • Super smash bros wii u characters unlock.
 • Muskeln latein.
 • Luft kemisk förening.
 • Marijuanaplanta köpa.
 • Aufbauanleitung partyzelt 6x12.
 • Smörgåstårta halmstad.
 • Hiruzen sarutobi.
 • Kurt sutter.
 • Integrerad tvättmaskin med torktumlare.
 • Home designer.
 • Klong nin beach sunset bungalow.
 • Dionysos rhodos.
 • Sveriges rikaste idrottare.
 • Die rheinperlen düsseldorf.
 • Selma lagerlöfs mårbacka östra ämtervik.
 • Hydrokortison salva eller kräm.
 • Kevin högdahl misshandlat ellen.
 • Grålle grå ral.